Blogikirjasto

blogikuva

Hanke päättyy – mitä tästä eteenpäin?

Hankkeen ohjausryhmä hyväksyi hankkeen ja sen tuotokset viime viikolla pidetyssä viimeisessä ohjausryhmäkokouksessa. Näin kesän kynnyksellä on hyvä aika reflektoida hanketta...

blogikuva

Hankekaupunki Helsinki

Innovatiivisen muutosprosessin synty ja jatko Kaksivuotinen projekti on ohitse, ja nyt aika on tarkastella, mistä on tultu, mitä tapahtui ja...

blogikuva

Hankekaupunki Turku

Turun kuulumisia DigiPAVe 2.0 -hankkeen päättyessä kesäkuussa 2022 DigiPAVe 2.0 -hanke on takanapäin, ja on aika kerätä yhteen Turussa aikaansaatuja...

blogikuva

Hankekaupunki Kuopio

Kuopion uudistuva organisointi ja tiedon hyödyntäminen palveluverkkosuunnittelussa Kuopion visiona on olla Hyvän elämän pääkaupunki vuonna 2030. Strategian mukaan ”Kuopiossa on...

blogikuva

Julkisten palvelujen murros haastaa palveluverkkosuunnittelua

Miltä julkiset palvelut näyttävät tänään? Useat julkiset organisaatiot kamppailevat valtaisan palvelutarjontansa kanssa. Palvelut ja tieto asiakkaista saattavat usein olla hajallaan...

blogikuva

Miten palveluverkkosuunnittelua digitalisoidaan?

Valtiovarainministeriön Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä -ohjelmasta rahoitettu hanke: Ihmislähtöisen palveluverkon suunnittelun vaatiman toimintamallin kehittäminen ja sitä tukevan tiedon tunnistaminen ja harmonisointi...

blogikuva

Palveluverkkosuunnittelun tulevaisuus

Tiistaina 15.2.2022 kokoonnuttiin teamsissa Palveluverkkosuunnittelun tulevaisuus -hankewebinaariin. Tunnin aikana kuultiin paljon tiivistä asiaa palveluverkkosuunnittelusta ja siitä, miten on mahdollista edetä...

blogikuva

Ota kantaa sanastoon ja tietomalleihin!

DigiPAVe:n tietomallien ja sanaston kommentointikierros DigiPAVe 2.0 -hankkeen tietomalliprojektin tuotokset julkaistaan hankkeen aikana suomi.fi-yhteentoimivuusalustalle. Yhteentoimivuusalustalla tuotoksista nähtävillä ja kommenteilla ovat...

blogikuva

Timanttinen palvelu

Hankkeen alussa tuskailimme, miten kuvaamme yhdessä kuvassa ihmislähtöisen palveluverkkosuunnittelun. Tämän tuskan paineesta syntyi monien vaiheiden kautta timanttikuva. Se kuvaa mielestäni tosi onnistuneesti,...