DigiPAVe – dynaaminen palveluverkkosuunnittelu

Hanke on päättynyt 31.12.2018.

Hankkeen loppuraportti

Kuopion kaupungin ja FCG Konsultointi Oy:n toteuttaman hankkeen tavoitteena oli kehittää vuoden 2018 aikana dynaamisen palveluverkkosuunnittelusovelluksen pilottiversio (DigiPAVe) ja tiedolla johtamista hyödyntävä yhteistyömalli kuntaorganisaatioille. Dynaamisen verkostosuunnittelusovelluksen teknisen toteutuksen ja toimintamallin pilotoinnin testiympäristönä toimi Kuopion kaupungin koulu- ja päiväkotiverkostotyö. Hanke sai rahoitusta Ympäristöministeriön koordinoimasta KIRA-digi -ohjelmasta toteuttaen osaltaan hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta.

Haaste

Nykyisellään palveluverkkosuunnittelun keskeinen haaste on, että tietoa palveluverkon eri osa-alueista syntyy paljon, mutta se on hajallaan eri järjestelmien ja yksikkökohtaisten tietovarantojen siiloissa ja tietojen keskinäiset riippuvuussuhteet jäävät usein hahmottumattomiksi. Kunnat joutuvat kuitenkin jatkuvasti tarkastelemaan palvelutuotantoaan sekä kiinteistöomaisuuttaan ja pohtimaan, minkälaisia ja kuinka paljon tiloja palvelutuotannolle tarvitaan sekä kuinka niiden tarvitsemat investoinnit ja ylläpito hoidetaan.

Ratkaisu

DigiPAVe-sovelluksen ja toimintamallin ideana on kunnan palvelu- ja toimitilaverkoston suorituskyvyn ja kapasiteetin jatkuva seuranta ja toiminnan tarpeitten analysointi tietojärjestelmäpohjaisen paikkatietoon sidotun analytiikan avulla. Palveluiden, niiden käytön ja saavutettavuuteen kytkeytyvien paikkatietojen ja -tietovarantojen yhteiskäyttö tukee tiedolla johtamista kuntaorganisaatiossa. Hankkeen tärkeänä osana onkin tiedolla johtamis- ja ohjausjärjestelmän kehittäminen, joka korostaa palveluverkkosuunnittelun kokonaiskoordinoinnin tärkeyttä, tiedonkulkua yli organisaatiosiilojen sekä kunnan eri toimialojen synergioita palvelutuotannossa.

Ennakoiva palveluverkkosuunnitteluprosessi lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä valmistelun ja päätöksenteon osalta sekä toimii myös strategisen kiinteistönpidon ja investointien lähtökohtana. Digitaalisen työkalun avulla voidaan mallintaa vaihtoehtoisia palveluverkkoskenaarioita palvelutarve-ennusteeseen perustuen, sekä tehdä kustannusten vertailua suhteessa nykyiseen verkostoon. Skenaariotarkastelun pohjalta voidaan arvioida, kuinka monesta kiinteistöneliöstä voidaan luopua, paljonko säästöä syntyisi vuodessa toiminta- ja tilakustannuksissa, paljonko peruskorjattavia neliöitä muodostuisi ja mikä on uudisrakentamisinvestointien hintalappu. Optimaalisen palveluverkon simulointi auttaa kuntia ymmärtämään toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksia pidemmällä aikavälillä ja muodostamaan havainnollisen kokonaiskuvan siitä, mitä palveluita kunta tulevaisuudessa tuottaa, missä ja miten. Hyödyt heijastuvat myös kunnan palveluverkkoinvestointien parempaan hallintaan, ja yleensä ottaen pitkäjänteiseen toiminnan suunnitteluun.

Hyödynnettävyys

DigiPAVe-hankkeessa kehitettyjä ratkaisuja voidaan hyödyntää myöhemmin hyödyntää myös muissa Suomen kunnissa sekä skaalata laajempaan mittakaavaan esimerkiksi seutu- tai maakuntatason palveluverkkosuunnitteluun.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *