Uncategorized

Hankekaupunki Helsinki

Innovatiivisen muutosprosessin synty ja jatko Kaksivuotinen projekti on ohitse, ja nyt aika on tarkastella, mistä on tultu, mitä tapahtui ja...

Hankekaupunki Turku

Turun kuulumisia DigiPAVe 2.0 -hankkeen päättyessä kesäkuussa 2022 DigiPAVe 2.0 -hanke on takanapäin, ja on aika kerätä yhteen Turussa aikaansaatuja...

Hankekaupunki Kuopio

Kuopion uudistuva organisointi ja tiedon hyödyntäminen palveluverkkosuunnittelussa Kuopion visiona on olla Hyvän elämän pääkaupunki vuonna 2030. Strategian mukaan ”Kuopiossa on...

Miten palveluverkkosuunnittelua digitalisoidaan?

Valtiovarainministeriön Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä -ohjelmasta rahoitettu hanke: Ihmislähtöisen palveluverkon suunnittelun vaatiman toimintamallin kehittäminen ja sitä tukevan tiedon tunnistaminen ja harmonisointi...

Palveluverkkosuunnittelun tulevaisuus

Tiistaina 15.2.2022 kokoonnuttiin teamsissa Palveluverkkosuunnittelun tulevaisuus -hankewebinaariin. Tunnin aikana kuultiin paljon tiivistä asiaa palveluverkkosuunnittelusta ja siitä, miten on mahdollista edetä...

Ota kantaa sanastoon ja tietomalleihin!

DigiPAVe:n tietomallien ja sanaston kommentointikierros DigiPAVe 2.0 -hankkeen tietomalliprojektin tuotokset julkaistaan hankkeen aikana suomi.fi-yhteentoimivuusalustalle. Yhteentoimivuusalustalla tuotoksista nähtävillä ja kommenteilla ovat...

Timanttinen palvelu

Hankkeen alussa tuskailimme, miten kuvaamme yhdessä kuvassa ihmislähtöisen palveluverkkosuunnittelun.  Tämän tuskan paineesta syntyi monien vaiheiden kautta timanttikuva. Se kuvaa mielestäni tosi onnistuneesti,...