Hankkeen tulokset

Tälle sivulle on koottu DigiPAVe 2.0 -hankkeen lopputuloksena syntyneet materiaalit. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää kuntien palveluverkkosuunnittelutyön ja siihen liittyvän tiedonhallinnan kehittämisessä sekä kokonaisvaltaisessa yhteentoimivuuden edistämisessä.

Hankkeen aikana hankekaupungit Kuopio, Helsinki ja Turku ovat edistäneet omina projekteinaan valmiuksiaan tavoitetilan toimintamallin vaiheittaiselle käyttöönotolle muun muassa palveluverkkosuunnittelun organisointia kehittämällä sekä tietojen saatavuutta, yhteentoimivuutta ja tietojärjestelmien välistä virtaamista edistämällä. Hankekaupunkien kuulumiset voi lukea hankekaupunkien projektit -otsikon alta, ja kontaktitiedot niin kaupunkeihin kuin hankeryhmän toimittajiin on yhteystiedot-välilehdellä.

Hankkeen aikana pidettiin säännöllisesti webinaareja, ja osallistuttiin erilaisiin tilaisuuksiin. Näiden tilaisuuksien ja puheenvuorojen tallenteet löytyvät omalta sivultaan tietopaketti-otsikon alta. Hankkeen aikana julkaistiin myös paljon artikkeleita, jotka ovat luettavissa blogikirjastossa tietopaketti-otsikon alta.

Pääraportti:
Kohti ihmislähtöistä ja dynaamista palveluverkkosuunnittelua: Palveluverkkosuunnittelun toimintamalli – tavoitetilan viitearkkitehtuuri.

Raportissa kuvataan hankkeessa syntyneet viitearkkitehtuuri ja toimintamalli.

Toimintamallin määrittelyssä on hyödynnetty Kunnanjohtamisen viitearkkitehtuuria (2016) ja edelleen kehitetty ihmislähtöistä lähestymistapaa palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen. Toimintamalli on laadittu siten, että sitä voidaan hyödyntää erilaisissa kunnissa. Tapausesimerkkinä hankkeessa on käsitelty varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnittelua, mutta toimintamalli on sovellettavissa kaikille kunnan eri palvelualueille.

> Tutustu raporttiin

Hanke-esite:
Miltä näyttää palveluverkkosuunnitelun tulevaisuus?

Tässä esitteessä on kuvattu hankkeen keskeiset tulokset. Toivomme, että tietopaketista on hyötyä kaikille tehokkaasta palveluverkkosuunnittelusta
kiinnostuneille!

>Tutustu esitteeseen

Pääraportin liitteet:

Video:
Hankkeen tietomalliprojektin yhteenveto; yleisinfo hankkeessa toteutetuista palveluverkkosuunnittelun tietomalleista

Tällä videolla Jouko Järnefelt ja Otso Helenius Ubigulta vetävät yhteen DigiPAVe 2.0 -hankkeen tietomalliprojektia. He kertovat hankkeessa toteutetuista palveluverkkosuunnittelun tietomalleista, avaavat yleisiä mallinnusperiaatteita ja taustaa sekä kertovat mikä on y-alusta jne.

> Katso video

Video:
Tietokomponenttikirjaston rooli ja kuvaus (6/ 2022)

Tietokomponenttikirjasto on DigiPAVe 2.0 -hankkeen aikana tuotettu palveluverkkosuunnittelun ydintietomalli. Tällä videolla Ubigun Jouko Järnefelt ja Otso Helenius käyvät läpi ydintietomallin suhdetta kansalliseen yhteentoimivuuden kehittämiseen, esittelevät mallia ja tekevät ehdotuksia jatkotoimenpiteistä.

> Katso video

Video:
Konseptin kuvaus – kohti ihmislähtöistä ja dynaamista palveluverkkosuunnittelua (6/ 2022)

Tässä videossa avataan hankkeessa kehitettyä konseptia. Keskustelemassa ovat Sonja Lang Ubigulta ja Eero Tervo Turun kaupungilta.

> Katso video

Video:
DigiPAVe 2.0 -hankkeen uusi toimintamalli (3/ 2022)

Tässä animaatiovideossa tiivistetään, mihin palveluverkkosuunnittelun haasteisiin hankkeessa etsittiin apua ja työvälineitä, millaisin perustein uutta toimintamallia kehitettiin ja millaisia hyötyjä uudella toimintamallilla käytännössä saavutetaan.

> Katso video

Video:
Mikä on Digipave? (10/ 2020)

Hankkeen alussa tämän animaatiovideon avulla kerrottiin, mistä hankkeessa on kyse: Kuopion, Helsingin ja Turun kaupungit ovat aloittaneet valtiovarainministeriön rahoittaman DigiPAVe-hankkeen ihmislähtöisen ja digitaalisen palveluverkon rakentamiseksi.

> Katso video