Ajankohtaiset tapahtumat

Hankkeen tiedotustilaisuudet

Järjestämme säännöllisesti online-tilaisuuksia, joissa esittelemme hankkeen edistymistä. Hanke koostuu neljästä eri osaprojektista: toimintamalli, viitearkkitehtuuri ja tiekartta, tietomalli ja tiedonhallinnan ratkaisut. Tilaisuudet on suunnattu hankkeen parissa työskenteleville, kuntien työntekijöille ja laajemmin kaikille sidosryhmille.

Tulevien tilaisuuksien ajankohdat ja teemat

  • 02.11.2021 klo 13.00 – 13.45 hankekaupunki Helsingin tilannekatsaus > ilmoittaudu

Menneet tilaisuudet vuodelta 2021

05.10.2021 hankekaupunki Kuopion tilannekatsaus > Katso tallenne

07.09.2021 Tietomalli ja Tiedonhallinnan ratkaisut -osaprojektien tilannekatsau > Katso tallenne
Tietomalli ja Tiedonhallinnan ratkaisut -osaprojektien projektipäälliköt Jouko Järnefelt ja Janne Uggeldahl kertovat omien projektiensa tilanteesta.

31.8.2021 Toimintamalli ja Viitearkkitehtuuri & tiekartta -osaprojektien tilannekatsaus > Katso tallenne
Toimintamalli ja Viitearkkitehtuuri & tiekartta -osaprojektien projektipäälliköt Sonja Aarnio ja Marko Kauppi kertovat omien projektiensa tilanteesta.

15.6.2021 Kaupunkien projektit: Turku > Katso tallenne
Hankekaupunki Turku kertoo hanketekemisestä omasta näkökulmastaan. Turku tekee systeemistä muutosta kohti ihmislähtöistä palveluverkkosuunnittelua ja siitä kertoo projektipäällikkö Eero Tervo. Toisena aiheena on Open and Agile Smart Cities (OASC) -verkoston rooli ja tavoitteet – yhdessä kohti älykästä ja kestävää kaupunkia. Tästä aiheesta kertoo Ilkka Lakaniemi Aalto yliopistolta ja Vastuu Groupilta.

13.4.2021 Tietomalli-osaprojekti > Katso tallenne
Tietomalli-osaprojektin tehtävänä on kuvata tavoitetilan tietomalli, joka vastaa mahdollisimman kattavasti ihmislähtöisen ja dynaamisen palveluverkkosuunnittelun tietosisältötarvetta. Tietomalliprojektin tuotoksina syntyvät kansalliset käsite- ja loogisen tason tietomallit, joiden laatimisessa huomioidaan sekä hankekuntien eri tietovarantojen avaintietojen (ID:t) että kansallisten tietomallien yhteentoimivuuden näkökulma. Tietomallityön keskeisimpiä tietoaluesisältöjä ovat palvelutiedot, ennustetiedot, maankäytön suunnitelmatiedot, kiinteistö- ja tilatiedot, muut rakennetun ympäristön tiedot ja taloustiedot.

19.3.2021 Viitearkkitehtuuri-osaprojekti > Katso tallenne
Viitearkkitehtuuri-osaprojektin tavoitteena on tuottaa yhteiset toimintamallit ja sitä kautta toiminnan muutos niin, että käsitteistöt sekä tieto ovat yhteentoimivia. Siitä saatavat hyödyt ovat käyttäjän päässä – palveluverkkosuunnittelu saadaan käyttäjälähtöiseksi, päällekkäisyys vähenee, palveluiden kehitys perustuu ennakoitavuuteen, hallinta tehostuu ja tulee läpinäkyväksi sekä tiedolla johtamiseen voidaan käyttää reaaliaikaista tilannekuvaa.

16.2.2021 Toimintamalli-osaprojekti > Katso tallenne
Toimintamalli-osaprojektin tavoitteena on kuvata ja määritellä ihmislähtöisen dynaamisen palveluverkkosuunnittelun toimintamalli ja tunnistaa sen eri tasoilla tapahtuvat päätöksenteon sekä suunnittelun prosessit. Toimintamalli myös hahmottaa keinot, jolla prosessit saadaan yhteentoimiviksi. Syksyn 2020 aikana on selvitetty kaupunkien lähtötiedot, nykyiset toimintamallit ja muutosvalmiudet.

Tapahtumia vuodelta 2020

27.10.2020
3 syytä harmonisoida dataa, Panu Pitkänen, Platform of Trust > Katso tallenne

28.10.2020

Digipave, Platform of Trust alusta ja datatuotteiden maailma, Jarkko Moilanen > Katso tallenne

26.8.2020
Hankkeen kick off tilaisuus > Katso koko tallenne
– Hanke-esittely, Jussi Niilahti, Vastuu Group Oy, 28.8.2020 > Katso puheenvuoro
– Keynote puheenvuoro, Minna Perähuhta, neuvotteleva virkamies, Ympäristöministeriö > Katso puheenvuoro
– Keynote puheenvuoro, Jani Heikkinen, neuvotteleva virkamies, Valtiovarainministeriö > Katso puheenvuoro
– Keynote puheenvuoro, Lars Albäck, toimitusjohtaja, Vastuu Group Oy > Katso puheenvuoro