Ajankohtaiset tapahtumat

Hankkeen tiedotustilaisuudet

Järjestämme kevään 2021 aikana online-tilaisuuksia, joissa esittelemme hankkeen edistymisen osaprojekteittain. Hanke koostuu neljästä eri osaprojektista: toimintamalli, viitearkkitehtuuri, tietomalli ja tiedonhallinnan ratkaisun käyttöönotto. Tervetuloa kuulemaan, miten hanke edistyy!

Kenelle tilaisuudet on tarkoitettu?

Tapahtumat on suunnattu hankkeen parissa työskenteleville sekä sidosryhmille ja kunnille.

Tulevien tilaisuuksien ajankohdat ja teemat

Syksyn tilaisuuksien ajankohdat tulossa pian!

Menneet tiedotustilaisuudet vuodelta 2021

15.6.2021 klo 13-13.45 Kaupunkien projektit: Turku > Katso tallenne

Hankekaupunki Turku kertoo hanketekemisestä omasta näkökulmastaan. Turku tekee systeemistä muutosta kohti ihmislähtöistä palveluverkkosuunnittelua ja siitä kertoo projektipäällikkö Eero Tervo. Toisena aiheena on Open, Agile Smart Cities (OASC) -verkoston rooli ja tavoitteet – yhdessä kohti älykästä ja kestävää kaupunkia. Tästä aiheesta kertoo Ilkka Lakaniemi Aalto yliopistolta ja Vastuu Groupilta.

13.4.2021 klo 13-13.45 Tietomalli > Katso tallenne

Tietomalli-osaprojektin tehtävänä on kuvata tavoitetilan tietomalli, joka vastaa mahdollisimman kattavasti ihmislähtöisen ja dynaamisen palveluverkkosuunnittelun tietosisältötarvetta. Tietomalliprojektin tuotoksina syntyvät kansalliset käsite- ja loogisen tason tietomallit, joiden laatimisessa huomioidaan sekä hankekuntien eri tietovarantojen avaintietojen (ID:t) että kansallisten tietomallien yhteentoimivuuden näkökulma. Tietomallityön keskeisimpiä tietoaluesisältöjä ovat palvelutiedot, ennustetiedot, maankäytön suunnitelmatiedot, kiinteistö- ja tilatiedot, muut rakennetun ympäristön tiedot ja taloustiedot.

19.3.2021 klo 13-13.45 Viitearkkitehtuuri > Katso tallenne

Viitearkkitehtuuri-osaprojektin tavoitteena on tuottaa yhteiset toimintamallit ja sitä kautta toiminnan muutos niin, että käsitteistöt sekä tieto ovat yhteentoimivia. Siitä saatavat hyödyt ovat käyttäjän päässä – palveluverkkosuunnittelu saadaan käyttäjälähtöiseksi, päällekkäisyys vähenee, palveluiden kehitys perustuu ennakoitavuuteen, hallinta tehostuu ja tulee läpinäkyväksi sekä tiedolla johtamiseen voidaan käyttää reaaliaikaista tilannekuvaa.

16.2.2021 klo 13-13.45 Toimintamalli > Katso tallenne

Toimintamalli-osaprojektin tavoitteena on kuvata ja määritellä ihmislähtöisen dynaamisen palveluverkkosuunnittelun toimintamalli ja tunnistaa sen eri tasoilla tapahtuvat päätöksenteon sekä suunnittelun prosessit. Toimintamalli myös hahmottaa keinot, jolla prosessit saadaan yhteentoimiviksi. Syksyn 2020 aikana on selvitetty kaupunkien lähtötiedot, nykyiset toimintamallit ja muutosvalmiudet.

Tapahtumia vuodelta 2020

27.10.2020
3 syytä harmonisoida dataa, Panu Pitkänen, Platform of Trust > Katso tallenne

28.10.2020

Digipave, Platform of Trust alusta ja datatuotteiden maailma, Jarkko Moilanen > Katso tallenne

26.8.2020
Hankkeen kick off tilaisuus > Katso koko tallenne
– Hanke-esittely, Jussi Niilahti, Vastuu Group Oy, 28.8.2020 > Katso puheenvuoro
– Keynote puheenvuoro, Minna Perähuhta, neuvotteleva virkamies, Ympäristöministeriö > Katso puheenvuoro
– Keynote puheenvuoro, Jani Heikkinen, neuvotteleva virkamies, Valtiovarainministeriö > Katso puheenvuoro
– Keynote puheenvuoro, Lars Albäck, toimitusjohtaja, Vastuu Group Oy > Katso puheenvuoro