Toimijat

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä hankekaupunkien eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Työ kytkeytyy useisiin kansallisiin kehittämishankkeisiin (esim. Ryhti , Kuntatieto ) ja vaatii tiivistä yhteistyötä myös kansallisella tasolla. Hankkeen vetovastuussa toimii Vastuu Group & Platform of Trust, Ubigu Oy sekä Gofore Oyj.