Ota kantaa sanastoon ja tietomalleihin!

DigiPAVe:n tietomallien ja sanaston kommentointikierros

DigiPAVe 2.0 -hankkeen tietomalliprojektin tuotokset julkaistaan hankkeen aikana suomi.fi-yhteentoimivuusalustalle. Yhteentoimivuusalustalla tuotoksista nähtävillä ja kommenteilla ovat nyt DigiPAVe:n sanasto, tietokomponenttikirjasto ja palvelutiedon soveltamisprofiili. Nyt käynnissä oleva kommentointikierros kestää helmikuun loppuun, jonka jälkeen kokoamme saadun palautteen ja teemme tarvittavia muutoksia ja täydennyksiä sanastoon ja tietomalleihin.

Kokosimme tämän kommentointikierroksen yhteyteen luonnokset kaikista edellä mainituista tietomallityön elementeistä, jotta kommentoijat pystyisivät paremmin muodostamaan kokonaisuuskäsitystä siitä minkälaisia näkökulmia ja sisältöjä tietokomponenttikirjasto ja soveltamisprofiilit pitävät sisällään. Alla oleva kuva tiivistää oleellisimmat erot eri tietomalleista.

Y-alustan tietomallien ero

Nyt mallinnettu ja kommenteilla oleva palveluverkkosuunnittelun kokonaisuus edustaa sitä perustietokokonaisuutta, jota palveluverkkosuunnittelussa tarvitaan lähes poikkeuksetta. Sisällöissä on siis vielä toistaiseksi vahva painotus palvelutiedon ja palvelutilaverkon näkökulmissa. Mallinnetun kokonaisuuden avulla kuntien tulisi pystyä muodostamaan kattava tilannekuva olemassa olevasta palveluverkosta.  

Maanantaina 7.2.2022 pidimme kommentointikierrokseen liittyvän infotilaisuuden. Tilaisuudessa kävimme läpi tietomallinnuksen lähtökohtia ja keskeisimmät nostot tietomalleista ja sanastosta. Lisäksi esittelimme kuinka kommentointikierros toteutetaan. Tallenteen infotilaisuudesta voit katsoa täältä.

Varsinainen kommentointi onnistuu otakantaa.fi -kyselyn kautta: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/691/osallistuminen/1243/kysely/.

Tietomallityö jatkuu vielä keväällä laajentaen tietomallien sisältöä kattamaan laajempaa tietotarvetta

Palveluverkkosuunnitteluun liittyvä tietotarve on kuitenkin palveluverkon tilannekuvaa laajempi ja monia eri toimialoja koskeva kokonaisuus. Se pitää sisällään myös esimerkiksi asiakaslähtöisen tarpeen tunnistamisen, palvelutarpeen muutoksen ennakoinnin sekä erilaiset maankäytön ja kaupunkirakenteen kehittämiseen liittyvät kysymykset. Näitä näkökulmia koskeva tietomallinnustyö on nyt parhaillaan käynnissä. Näiden sisältöjen kommentointi on tarkoitus toteuttaa vielä tämän kevään aikana, joten pysythän kuulolla jatkossakin.

Kiitos kaikille palautetta antaville tahoille jo etukäteen!

Jouko Järnefelt, vanhempi analyytikko, Ubigu Oy ja Tietomalliprojektin projektipäällikkö, DigiPAVe 2.0 -hanke