Tilaisuuksien tallenteet

digipave opettaja luokassa

Hankkeen webinaarit ja tilaisuudet

Hankkeen aikana on pidetty säännöllisesti webinaareja. Online-tilaisuudet ovat olleet suunnattuina erityisesti hankkeen parissa työskenteleville ja kuntien työntekijöille, mutta myös laajemmin kaikille palveluverkkosuunnittelusta, älykaupungeista ja ihmislähtöisyydestä kiinnostuneille. Hankeryhmä on myös osallistunut erilaisiin muihin tilaisuuksiin, jotka ovat liittyneet hanketyön teemoihin. Tälle sivulle on koottu tilaisuuksien ja puheenvuorojen tallenteet.

Tilaisuudet vuodelta 2022

31.5.2022 klo 08.15 – 09.00 Webinaari
Miten pilottiprojektit DigiPAVe:n hankekunnissa testasivat heidän organisaatiorakenteitaan sekä valmiuttaan virtauttaa tietoja.

Webinaarissa hankekaupungit jakavat oppeja ja havaintoja, joita on koottu hankkeen aikana. Tässä hankkeen viimeisessä webinaarissa puhujina ovat hankekaupunkien Helsingin, Turun ja Kuopion projektipäälliköt Hannu Kurki, Emmi Valkonen ja Katja Penttinen. > Katso tallenne

28 – 29.4.2022 Kaupunkitutkimuksen päivät Tampereella: Teemana kestävä kaupunki
DigiPAVe 2.0 -hankkeen työryhmä “Palveluverkkojen suunnittelun digitalisoinnilla kaupunkien resilienssiä lisäämässä”.

Puheenvuorot:

1. Palveluverkkosuunnittelun systeeminen muutos
Eero Tervo, erityisasiantuntija ja projektipäällikkö, Turun kaupunki.> Katso puheenvuoro

2. Digitalisaatio haastaa kuntasektorin palvelujen hallintaa
Ilkka Kautto, johtava ICT-asiantuntija, Helsingin kaupunki > Katso puheenvuoro

3. Mellunkylän pilotti ja muutoksen vaikeus
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, Helsingin kaupunki ja Sonja Lang, liiketoiminnan johtaja, Ubigu Oy > Katso puheenvuoro

4. Ideasta kuntasektorin innovaatiohankkeeksi: Esimerkkinä palveluverkkosuunnittelun digitalisaatio
Emilia Rönkkö, dosentti, Oulun yliopisto > Katso puheevuoro

5. Kuntien palveluverkkojen suunnittelu murroksessa/ tilaisuuden yhteenveto
Hannu Kurki, erityissuunnittelija ja projektipäällikkö, Helsingin kaupunki > Katso puheenvuoro

12.4.2022 Webinaari
Mitä DigiPAVe 2 -hankkeen jälkeen Kuopiossa?
Hankekaupunki Kuopiossa kehitetään palveluverkkosuunnittelun organisointia ja sitä tukevia strategisia linjauksia sekä dynaamisen palveluverkkosuunnittelun mahdollistavia datatyökaluja. Puhujina tilaisuudessa: Kuopion apulaiskaupunginjohtajat Jari Kyllönen ja Pekka Vähäkangas sekä kehittämispäällikkö Katja Penttinen.
> Katso tallenne

18.3.2022 Demo
DigiPAVe 2.0 -hankkeen demo: Luotettava tiedonsiirto kolmansille osapuolille.
Hankekaupunki Helsingille tehtiin hankkeen puitteissa työkaludemo. Asiakkaan roolissa tässä oli Senaatti. > Katso tallenne

15.2.2022 Webinaari
Palveluverkkosuunnittelun tulevaisuus > Katso tallenne
Webinaarissa esiteltiin hanketekemistä, katsottiin keskeisiä tuloksia ja valotettiin, mitä tuloksia hankkeesta on vielä kevään aikana odotettavissa. Eli mitä tähän mennessä on löydetty ja mitä kaikkea on vielä tiedossa hankkeen loppukirillä. Puhujina tilaisuudessa ovat Esa Ikonen, hankejohtaja, Vastuu Group ja Sonja Aarnio, projektipäällikkö, Ubigu. Tästä voit katsoa tilaisuuden esitysmateriaalin.

Tilaisuudet vuodelta 2021

23.11.2021 Tilannekatsaus
Hankekaupunki Helsinki > Katso tallenne
Helsingin hanketekemistä käytiin läpi kolmesta näkökulmasta. Tilat-palvelun vision tilaverkon hallinnasta avasi tilapäällikkö Sari Hilden. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan näkemykset kehittämisestä toi esittelyyn kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalveluiden palveluverkkoyksikön johtava arkkitehti Viivi Snellman. Ja tiedonhallinnan ja -siirron mallin Helsingissä esitteli yksikön päällikkö, tiedonhallinnan kehittäminen Juuso Vanonen.

05.10.2021 Tilannekatsaus
Hankekaupunki Kuopio > Katso tallenne
Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Eskelinen ja apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas kertovat Kuopion erityispiirteistä palveluverkkosuunnittelussa. Hankeasiantuntija Marika Huovinen ja projektipäällikkö Katja Penttinen kertovat hankkeen etenemisestä Kuopiossa.

07.09.2021 Tilannekatsaus
Tietomalli ja Tiedonhallinnan ratkaisut -osaprojektit > Katso tallenne
Tietomalli ja Tiedonhallinnan ratkaisut -osaprojektien projektipäälliköt Jouko Järnefelt ja Janne Uggeldahl kertovat omien projektiensa tilanteesta.

31.8.2021 Tilannekatsaus
Toimintamalli ja Viitearkkitehtuuri & tiekartta -osaprojektit > Katso tallenne
Toimintamalli ja Viitearkkitehtuuri & tiekartta -osaprojektien projektipäälliköt Sonja Aarnio ja Marko Kauppi kertovat omien projektiensa tilanteesta.

15.6.2021 Tilannekatsaus
Hankekaupunki Turku > Katso tallenne
Hankekaupunki Turku kertoo hanketekemisestä omasta näkökulmastaan. Turku tekee systeemistä muutosta kohti ihmislähtöistä palveluverkkosuunnittelua ja siitä kertoo projektipäällikkö Eero Tervo. Toisena aiheena on Open and Agile Smart Cities (OASC) -verkoston rooli ja tavoitteet – yhdessä kohti älykästä ja kestävää kaupunkia. Tästä aiheesta kertoo Ilkka Lakaniemi Aalto yliopistolta ja Vastuu Groupilta.

13.4.2021 Tilannekatsaus
Tietomalli-osaprojekti > Katso tallenne
Tietomalli-osaprojektin tehtävänä on kuvata tavoitetilan tietomalli, joka vastaa mahdollisimman kattavasti ihmislähtöisen ja dynaamisen palveluverkkosuunnittelun tietosisältötarvetta. Tietomalliprojektin tuotoksina syntyvät kansalliset käsite- ja loogisen tason tietomallit, joiden laatimisessa huomioidaan sekä hankekuntien eri tietovarantojen avaintietojen (ID:t) että kansallisten tietomallien yhteentoimivuuden näkökulma. Tietomallityön keskeisimpiä tietoaluesisältöjä ovat palvelutiedot, ennustetiedot, maankäytön suunnitelmatiedot, kiinteistö- ja tilatiedot, muut rakennetun ympäristön tiedot ja taloustiedot. Tietomalli-osaprojektia hankkeessa johtaa Jouko Järnefelt.

19.3.2021 Tilannekatsaus
Viitearkkitehtuuri-osaprojekti > Katso tallenne
Viitearkkitehtuuri-osaprojektin tavoitteena on tuottaa yhteiset toimintamallit ja sitä kautta toiminnan muutos niin, että käsitteistöt sekä tieto ovat yhteentoimivia. Siitä saatavat hyödyt ovat käyttäjän päässä – palveluverkkosuunnittelu saadaan käyttäjälähtöiseksi, päällekkäisyys vähenee, palveluiden kehitys perustuu ennakoitavuuteen, hallinta tehostuu ja tulee läpinäkyväksi sekä tiedolla johtamiseen voidaan käyttää reaaliaikaista tilannekuvaa. Viitearkkitehtuuri-osaprojektia hankkeessa johtaa Marko Kauppi.

16.2.2021 Tilannekatsaus
Toimintamalli-osaprojekti > Katso tallenne
Toimintamalli-osaprojektin tavoitteena on kuvata ja määritellä ihmislähtöisen dynaamisen palveluverkkosuunnittelun toimintamalli ja tunnistaa sen eri tasoilla tapahtuvat päätöksenteon sekä suunnittelun prosessit. Toimintamalli myös hahmottaa keinot, jolla prosessit saadaan yhteentoimiviksi. Syksyn 2020 aikana on selvitetty kaupunkien lähtötiedot, nykyiset toimintamallit ja muutosvalmiudet. Toimintamalli-osaprojektia hankkeessa johtaa Sonja Aarnio.

Tilaisuudet vuodelta 2020

28.10.2020
Digipave, Platform of Trust alusta ja datatuotteiden maailma
Jarkko Moilanen, Platform of Trust > Katso tallenne

27.10.2020
3 syytä harmonisoida dataa
Panu Pitkänen, Platform of Trust > Katso tallenne

26.8.2020 Hankkeen kick off tilaisuus > Katso koko tallenne
– Hanke-esittely, Jussi Niilahti, Vastuu Group Oy, 28.8.2020 > Katso puheenvuoro
– Keynote puheenvuoro, Minna Perähuhta, neuvotteleva virkamies, Ympäristöministeriö > Katso puheenvuoro
– Keynote puheenvuoro, Jani Heikkinen, neuvotteleva virkamies, Valtiovarainministeriö > Katso puheenvuoro
– Keynote puheenvuoro, Lars Albäck, toimitusjohtaja, Vastuu Group Oy > Katso puheenvuoro